Teksty i muzykaGang Marcela

Tobie  Boże Jedyny

teksty i muzyka: Barbara i Marcel Trojan

W Tobie  -  nasze wszystkie nadzieje
W Tobie  -  nasza Droga i Cel
W Tobie  -  Nasze Życie i Prawda która trwa
Która życiu nadaje sens

Z Tobą  -  świat budować pragniemy
Z Tobą  -  naszych dni ciężar nieść
Z Tobą  -  nawet drogą niełatwą chcemy iść
Aby życiem oddać Ci cześć

To Ty stworzyłeś świat
Ty rzekłeś:  Światło ma się stać!
To Ty oplotłeś niebo siecią gwiazd
To Ty stworzyłeś nas
By swej Dobroci wyraz dać
By Miłości Hymn rozbrzmiewał wiecznie w nas

Tobie  - nasze myśli i  słowa
Tobie  - i pragnienia i  sny
Tobie  - naszą wolność w niewolę chcemy dać
            Bo dla Ciebie pragniemy żyć

Tobie  -  nasz codzienny wysiłek
Tobie  -  naszą pracę i trud
Tobie  -  dni zmęczone i  noce...  - te bez snu
             Dziś składamy u Twoich stóp

To Ty  by  zbawić świat
Człowiekiem stałeś się  jak my
To Ty swym życiem przykład dałeś nam
To Ty wskazałeś nam
Drogę po której mamy iść
Aby trafić do Królestwa Twego Bram

Tobie  -  nasze wszelkie zmartwienia
Tobie  -  i cierpienia i łzy
Tobie  -  siwe włosy i  trud  podeszłych lat
             Złożyć chcemy w ofierze dziś

Tobie  -  wszystkie nasze rodziny
Tobie  -  nasze miasta i wsie
Tobie  -  Tobie Boże Jedyny
             Oddajemy w opiekę się