Historia zespołuGang Marcela

Biedaczyna


beztroski i wolny
choć pusty mam trzos
pomyślałby kto
że smutny mój los
a ja jedno wiem
tam w górze jest ktoś
kto dba o mnie i o mój los

co jutro przyniesie
nie moja to rzecz
dach nieba nad głową -
cóż więcej mi chcieć?
nie pragnę niczego
z czym trudniej jest żyć
bo żyć to nie mieć, ale być

jak ptak, co w przestworzach szybuje pod wiatr
nie bojąc się jutra przemierzam ten świat

bogatsze jest życie
gdy z bogactwa się kpi
kto nic nie ma nie traci nic
 
jak ptak, co w przestworzach szybuje pod wiatr
nie trapiąc się biedą przemierzam ten świat

i tak sobie żyję
bez bogactw i... trosk
szczęśliwy choć pusty mam trzos