FonografiaGang Marcela

Teksty

Jeśli miałbym ciebie

słowa i muzyka:  Marcel Trojan

jeśli miałbym ciebie
wiedziałbym, co robić mam
jeśli miałbym ciebie
czułbym się potrzebnym tak
gdybym cię miał...
gdybym ciebie miał...

jeśli miałbym ciebie
szedłbym prostą drogą
jeśli miałbym ciebie
byłbym wreszcie sobą
gdybym cię miał...
gdybym ciebie miał...

ref.:
        jak głupiec błąkam się
        z nikąd do nikąd brnę...
        by życia znaleźć sens
        tak wiele bym dał

gdybym ciebie miał...
gdybym cię miał...
jeśli miałbym ciebie
inny byłby dla mnie świat    
jeśli miałbym ciebie
nie bałbym się dni i lat...
gdybym cię miał...
gdybym ciebie miał...

solo

jeśli miałbym ciebie
nie chciałbym nic więcej
jeśli miałbym ciebie
znałbym co to szczęścia
gdybym cię miał...
gdybym ciebie miał...

ref.:
        jak głupiec błąkam się...

Niech nam nie braknie sił


Panie nasz
Boże nasz
Twego Ducha nam dzisiaj ześlij
Niech zamieszka wśród nas
Niechaj wiarę jak stal w nas wskrzesi

Panie nasz
Boże nasz
Niechaj na nas Twój Duch dziś spłynie
Niech odwagę nam da
Prawdę Twą słowem czcić i czynem

Refr.:
        Niech nam nie braknie sił
        Wiernie Ci służyć
        Oddanym zawsze być Twej woli i Twym słowom
        Niech nam nie braknie sił
        W tej ziemskiej podróży
        Bez lęku iść
        Iść Twoją  Drogą

Panie nasz
Boże nasz
Twoim Duchem nas dziś obdaruj
Niechaj cnotą w nas trwa
Niechaj wskaże nam drzwi do raju

Panie nasz
Boże nasz
Swego Ducha tchnij w serca nasze
Niech miłości Twej żar
Znów rozpali się w nas na zawsze


Refr.:        Niech nam nie braknie sił...  (etc.)

Ty jesteś wciąż obok mnie...


Ty jesteś wciąż obok mnie...
Gdy w sobie wyciszam się Twój wtedy słyszę głos
Ty jesteś wciąż obok mnie...
Gdy spokój ogarnia mnie obecność czuję Twą

Ty jesteś wciąż obok mnie...
Gotowy do przyjścia mi z pomocą w każdy czas
Ty jesteś wciąż obok mnie...
Przemawiasz sumienia głosem do mnie raz po raz

Refr.:
        Gdy Twe Oblicze widzieć chcę
        Na dzieła Twoje patrzę
        - Obrazem Twoim jest najmniejszy nawet kwiat

        Gdy chcę wśród świata znaleźć Cię
        By wielkość Twą zobaczyć
        - Pod niebem gdzieś o Twej Miłości śpiewa ptak

        Ty jesteś wciąż obok mnie...
        A o tym  że jesteś serce me najlepiej wie

Ty jesteś wciąż obok mnie...
I wtedy gdy czuję że samotność targa mną
Ty jesteś wciąż obok mnie...
Bez względu na wszystko jesteś... Boże  przy mnie wciąż

Bez względu na wszystko...
Boże zawsze przy mnie bądź!

Rachunek sumienia


Refr.:
        Dziś dusza mi śpiewa
        Pieśń tak pełną goryczy
        Żal z serca wylewa

        Dziś dusza mi śpiewa
        Chcąc by świat ją usłyszał
        Chcąc żal swój pogrzebać

Do Ciebie zanoszę
Te duszy mej cienie...
I o wybaczenie ich proszę...

    Te winy co sercu stawiają pytanie...
    Te wady starannie skrywane...
    - Wybacz nam Panie!

    Zdradzone miłości...   beztroskie kochanie...
    I grę na uczuciach naiwnych...
    - Wybacz nam Panie!

Refr.:        Dziś dusza mi śpiewa.... (etc.)

W Twe dłonie dziś składam
Ten gorzki i cierpki...
Dla duszy tak ciężki nadbagaż...

    Te winy co sercu stawiają pytanie...
    Te wady starannie skrywane...
    - Wybacz nam Panie!

    Zdradzone miłości...   beztroskie kochanie...
    I grę na uczuciach naiwnych...
    - Wybacz nam Panie!

    Tę twardość serc naszych...  i  z losem igranie...
    Ten brak zrozumienia dla innych...
    - Wybacz nam Panie!

    Te rządze tak niskie...  i  prawa łamanie...
    To życie na cudzy rachunek...
    - Wybacz nam Panie!

    Te dni zatracone...    wieczory pijane...
    Te noce i  ranki bez Ciebie...
    - Wybacz nam Panie!